Coronamaatregelen

Briefwisseling & communicatie

Download
Vaccinatiecampagne Vlaanderen
Vaccinatiecampagne_beeldtaal_algemeen.pd
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Corona maatregelen in beeld, vestiging  Sint Janstraat

Ingang via Van Hoeystraat

Enkele richtlijnen...

Verboden voor            ouders

Ouders zetten hun kind af aan de deur en mogen de school niet betreden.

Uitgang zaal

Via deze deur verlaten de leerlingen de polyvalente zaal.

Ontsmetten

Voor de kinderen de klas betreden ontsmetten ze hun handen ('s morgens en na de speeltijd). In de klas gaan ze rechtstreeks naar hun aangewezen plaats. De leerkrachten dragen bij de kinderen steeds een mondmasker.

Quarantainehoek

Op het einde van de dag wordt alle materiaal ontsmet. Zaken die niet ontsmet kunnen worden, gaan naar de quarantainehoek.

Pictogrammen

Ook op de speelplaats hangen pictogrammen om de belangrijkste regels duidelijk te maken.

Middagmaal

Leerlingen eten in de klas aan hun eigen bank. Na het eten worden deze banken ontsmet.

Muzieklokaal

De kinderen gaan naar het muzieklokaal, daar moeten ze eerst hun handen ontsmetten.

Rode pijlen

De rode pijlen geven de wandelrichting aan

Klaslokalen

De banken in de klas zijn zo geplaatst dat er voldoende afstand is tussen de leerlingen.

Speelplaats

Tijdens de speeltijd spelen de kinderen in vakken op de speelplaats.

De speeltuigen mogen niet gebruikt worden.

Er zijn ook aparte speeltijden voor de verschillende groepen.

Toiletten

De toiletten zijn aangepast. Er zijn er slechts enkele in gebruik. De toiletten die niet mogen gebruikt worden zijn afgeplakt.

Zieke leerlingen

Kinderen die ziek zijn worden opgevangen in het kiné lokaal van juf Liesje en meester Peter. De ouders moeten hen daar, zo snel mogelijk, komen ophalen.

 

Polyvalente zaal

In de polyvalente zaal wachten de leerlingen tot de leerkracht hen komt ophalen. Er kan getekend en gekleurd worden.

1ste verdieping

Kinderen van Type 2 en lagere klassen van het Type basisaanbod worden in klaslokalen op het gelijkvloers opgevangen. Kinderen van B6, B7 en B8 gaan naar lokalen op de 1ste verdieping.

Pictogrammen

In iedere klas hangen pictogrammen om de belangrijkste regels duidelijk te maken

Speelgoed

De kinderen kunnen uit een bak in de klas speelgoed nemen dat op de speelplaats mag gebruikt worden. Het materiaal wordt na gebruik ontsmet.

Toiletten

Doorspoelen gebeurt altijd met de bril naar beneden.

Na het toiletbezoek worden steeds de handen gewassen

Te laat

Wie te laat komt meldt zich aan via de ingang aan de Sint Janstraat.Thuisonderwijs in tijden van Corona