Schoolwerking

Schoolvisie

GO! BSBO Den Anker: kwaliteitsvol onderwijs op maat

  • een school waar elk kind zich thuis voelt: iedereen is welkom, iedereen is VIP
  • een school waar elk kind van jongs af aan leert omgaan met diversiteit in al zijn vormen, iedereen gaat respectvol met elkaar om
  • een school met een veilig leer- en leefklimaat, duidelijke afspraken en regels
  • een school die maximaal de totale ontwikkeling van elk kind stimuleert uitgaande van de mogelijkheden, talenten en interesses
  • een school met extra aandacht voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • een school die elk kind meer leerplezier laat ervaren
  • een school die belang hecht aan een gezonde en milieubewuste levensstijl
  • een school met een gemotiveerd en gespecialiseerd team: de leerkracht maakt het verschil
  • een school die ouders als belangrijke partners ziet
  • een school die een brug bouwt naar het gewoon onderwijs 

 

 

 

We zijn een school met aandacht voor de ontwikkeling en mogelijkheden van elk kind. We bieden kwaliteitsvol onderwijs op maat. Onze eigenheid en meerwaarde liggen in onze professionaliteit en expertise in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

 

We streven integratie in de maatschappij na. Afhankelijk van de onderwijsbehoeften van elk kind, werken wij naar de terugkeer in het gewoon onderwijs toe. Dit houden we voor ogen door niet alleen onze leerlingen sterker te maken, maar ook de focus te leggen op het sterker maken van hun omgeving.

 

Het ‘versterken’ van elk kind doen we door continu op zoek te gaan naar de meest geschikte, vaak individuele, aanpak. We leggen de nadruk op deze drie leergebieden: socio-emotionele ontwikkeling, leren leren en taalvaardigheid.

 

Om ook de omgeving sterker te maken investeren we in het contact en de samenwerking met de ouders, externe partners en scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs.

 

We besteden veel aandacht aan een goede oriëntering van onze leerlingen en blijven hen opvolgen, ook na hun schoolloopbaan in GO! BSBO Den Anker. Van hieruit stellen we onze werking blijvend in vraag en kunnen we ze optimaliseren en bijsturen indien nodig. We zijn een school die zelfontwikkelend werkt met de leerlingen, maar ook zelf nog constant in ontwikkeling is.

 

Schoolreglement

Onze school = KiVAschool

KIVA Sint Jan

KIVA Acacia

Kiva is het Finse woordje voor 'fijn' of 'leuk'. Het is ook de naam van een succesvol antipestprogramma. KiVa scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen en aan te pakken. Wekelijks zal er een KiVa-lesuur op het programma staan waarin gewerkt zal worden aan het versterken van de sociale vaardigheden van de leerlingen. Meer informatie over het programma kan u vinden op www.kivaschool.be